Επιστολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προς την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. για θέματα αδειών λόγω πανδημίας