Επιστολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προς τον κ. Λ. Φραγκιαδάκη σχετικά με οργανόγραμμα Ε.Τ.Ε.