Επιστολή των Συλλόγων της Ε.Τ.Ε. στον Διευθυνόντα Σύμβουλο κ. Λ. Φραγκιαδάκη για τα δάνεια των συναδέλφων