ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19