Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε- Συνάντηση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε – Διοίκησης