Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων προυπόθεση για την επιτυχία της συγχώνευσης