Η Διοίκηση κλείνει την Λέσχη- Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κατέθεσε Ασφαλιστικά Μέτρα