Η Διοίκηση οφείλει να διασφαλίζει το κύρος της Ε.Τ.Ε.