Η κοινωνική ευθύνη της Ε.Τ.Ε. είναι υποχρέωσή της απέναντι στην κοινωνία και στους εργαζόμενους