ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ