Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και της χορήγησης του Δανείου σε εφαρμογή της Επιχειρησιακής Σύμβασης Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Ε.Τ.Ε. 2005-2006