Κλαδική Σύμβαση Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών – Οι αποδοχές των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες