Κοινή επιστολή Συλλόγων Ε.Τ.Ε. προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε