Με ΜΑΤ διάλογος δεν γίνεται κύριοι της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε.