Νέα τριετής Επιχειρησιακή Σύμβαση 2022-2025

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία  το πλαίσιο συμφωνίας για τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Εθνική Τράπεζα.

Ένα πλαίσιο συμφωνίας που ολοκληρώθηκε μετά από μια σειρά συναντήσεων και δύσκολων διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση, παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα, την επιτυχημένη απεργία της 21ης Ιουνίου και χάρη στο σχέδιο, την αποφασιστικότητα, την υπευθυνότητα και τη σκληρή καθημερινή δουλειά των τελευταίων τριών μηνών. 

Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση προσθέτει (αύξηση επιδομάτων, πλαίσιο τηλεργασίας, κτλ.) διατηρεί και διασφαλίζει (διάρκεια σύμβασης,  κωδικοποίηση, κτλ.) τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Με τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση έγινε δεκτό και ικανοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των διεκδικήσεων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  Ειδικότερα:

Διάρκεια σύμβασης

Ο τριετής ορίζοντας της σύμβασης δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους. Προτάσεις για Επιχειρησιακή Σύμβαση μικρότερης διάρκειας μόνο αβεβαιότητα θα προκαλούσαν.

Προστασία της απασχόλησης

Η σχετική ρήτρα περιλαμβάνεται, και μάλιστα πιο ισχυρή, και σε αυτή τη σύμβαση.

Επίδομα Δικτύου

Ήταν στην αιχμή των διεκδικήσεων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και συνιστά μια κατάκτηση ουσιαστική και συμβολική καθώς πρόκειται για την πρώτη τόσο μεγάλη αύξηση επιχειρησιακού επιδόματος από το 2007. Αποκαθίσταται έτσι μια μεγάλη αδικία δεκαετιών και αίρεται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Δίκτυο και Διοίκηση.

Η αύξηση θα υλοποιηθεί κλιμακωτά ως εξής:

 • 25% από 1/7/2022
 • 25% από 1/12/2023
 • 25% από 1/7/2024
 • 25% από 1/12/2024

Έτσι επιτυγχάνεται ο διπλασιασμός του επιδόματος Δικτύου και εξίσωσή του με το αντίστοιχο επίδομα των Διευθύνσεων Διοίκησης. Αφορά ≈ 3.500 συναδέλφους και στο τέλος της τριετίας θα οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση των σταθερών αποδοχών τους κατά ≈ 1.000€ ετησίως.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες και της εκτόξευσης της ακρίβειας, συμφωνήθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων, κλιμακωτά και ανάλογα με το μικτό μηνιαίο μισθό, ως εξής:

 • 700€ για εργαζόμενους με μισθό μέχρι 2.500€
 • 400€ για εργαζόμενους με μισθό από 2.500€ – 3.500€
 • 200€ για εργαζόμενους με μισθό άνω των 3.500€.

Είναι ευνόητο ότι εφόσον οι συνθήκες δεν αλλάξουν προς το καλύτερο, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα επαναφέρει τη διεκδίκηση για οικονομική ενίσχυση των συναδέλφων και τα επόμενα χρόνια.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Υγείας μέσω της Επιχειρησιακής Σύμβασης κατά 2,35 εκατ.€ συνεχίζεται και την επόμενη τριετία.

Τηλεργασία

Για πρώτη φορά σε επιχείρηση της χώρας θεσμοθετείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την τηλεργασία, με κατοχύρωση μέσω Κλαδικής και Επιχειρησιακής Σύμβασης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Διάταξη για την αποσύνδεση με εξειδίκευση τεχνικών και οργανωτικών μέσων για την παρακολούθησή της
  • Προτεραιότητα στην τηλεργασία σε ειδικές ομάδες εργαζόμενων (π.χ. ΑμεΑ, φροντιστές)
  • Μικτό σύστημα εργασίας με φυσική παρουσία και τηλεργασία
  • Δυνατότητα αίτησης για τηλεργασία και από τον εργαζόμενο
  • Διαβούλευση και ενημέρωση της Διοίκησης με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ανά τρίμηνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής όσων προβλέπονται.

Επίδομα τρίτεκνων – πολύτεκνων

Αυξάνεται από 200€ σε 250€ μηνιαίως.

Επίδομα μονογονεϊκών οικογενειών

Αυξάνεται από 100€ σε 150€ μηνιαίως.

Αποκατάσταση Τέκνων

Συμφωνήθηκε η σύσταση επιτροπής Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού ασφαλιστικού προγράμματος για τα τέκνα των συναδέλφων που ξεκίνησαν να εργάζονται στην Τράπεζα μετά τον Αύγουστο του 2008.

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση εργαζόμενων για την εισαγωγή των παιδιών τους σε Α.Ε.Ι. εκτός τόπου διαμονής

Αύξηση από 500€ σε 700€.

Δάνεια

Συμφωνήθηκαν διατάξεις, μεταξύ άλλων, για:

 • Διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια χαμηλά επίπεδα της προηγούμενης Επιχειρησιακής Σύμβασης παρά τις εκτιμήσεις – προβλέψεις για σημαντική αύξηση των επιτοκίων στο προσεχές διάστημα.
  • Αύξηση του ορίου ατομικού δανείου προσωπικού από επτά μικτούς μισθούς σε οκτώ και από 18.000€ σε 20.000€.
  • Χορήγηση τριπλάσιων πόντων go4more σε ετήσια βάση (αντί διπλάσιων) για την αποπληρωμή δόσεων δανείων.

Λοιπές Παροχές

Συμφωνήθηκε:

 • η απαλλαγή των εργαζόμενων από την καταβολή προμηθειών για πληρωμή λογαριασμών Κοινής Ωφέλειας μέσω e-banking ή πάγιας εντολής και αύξηση της έκπτωσης για θυρίδες από 30% σε 40%,
 • η δημιουργία ειδικού προγράμματος για την απόκτηση αυτοκινήτου μέσω Leasing.

Κανονισμός Εργασίας

Συμφωνήθηκε η επιτροπή που είχε θεσμοθετηθεί στην προηγούμενη Σύμβαση του 2019 να παρατείνει το έργο της με στόχο την ομογενοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων στην Τράπεζα.

Η Διοίκηση από την πρώτη συνάντηση έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της νέας Σύμβασης την εκ των προτέρων αλλαγή του Κανονισμού Εργασίας. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. άμεσα και αποφασιστικά απέρριψε τη θέση της Διοίκησης καθώς πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα διαφορετικής φύσης και βαρύτητας. Ένα τέτοιο θέμα απαιτεί σοβαρότητα, εξαντλητικό διάλογο και διαβούλευση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Επιτροπή βίας και παρενόχλησης στην Εργασία

Συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην Επιτροπή.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού

Προβλέπεται ειδική διάταξη για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των αναγκών της ψηφιακής εποχής.

Οικονομική στήριξη αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Λέσχης

Εξασφαλίζεται η οικονομική στήριξη των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των εργαζομένων καθώς και η συνέχιση λειτουργίας της Λέσχης.

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Ζούμε σε μια εποχή που:

 • η αβεβαιότητα κυριαρχεί εξαιτίας διαδοχικών, και συχνά βίαιων, μεταβολών
 • οι εξελίξεις σε οικονομικό, κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο είναι δύσκολο να προβλεφθούν
 • το περιβάλλον στο οποίο ένα σωματείο καλείται να κινηθεί, να παρέμβει και να διεκδικήσει γίνεται ολοένα πιο πολύπλοκο και εχθρικό.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με σχέδιο, αποφασιστικότητα και πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στους συναδέλφους, πετυχαίνει και πάλι να υπογράψει Επιχειρησιακή Σύμβαση με ικανοποιητικούς όρους κατοχυρώνοντας και διευρύνοντας τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα.

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι μια μεγάλη θεσμική νίκη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., δεν είναι όμως το τέλος του δρόμου.

Μαζί με τους υπόλοιπους εργασιακούς θεσμούς που έχουμε κατακτήσει στην Εθνική Τράπεζα, είναι η απαραίτητη βάση για να συνεχίσουμε τον καθημερινό δύσκολο αγώνα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και την υπηρεσιακή μας προοπτική.

Διεκδικούμε – Διαπραγματευόμαστε – Πετυχαίνουμε!

  Κατεβάστε το αρχείο PDF