Οδοιπορικά έξοδα

 Στις 5/1/2021 η Διοίκηση της Τράπεζας εξέδωσε τον νέο Κανονισμό οδοιπορικών εξόδων.  Από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε έντονα σε αυτήν την εξέλιξη καθώς η Διοίκηση προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση χωρίς να προβεί στην κατάλληλη διαβούλευση με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Ο νέος Κανονισμός περιείχε πολλές αλλαγές, κάποιες εκ των οποίων ήταν άδικες και μη λειτουργικές. Επιπλέον οι αλλαγές αυτές είχαν αναδρομική ισχύ, αλλάζοντας έτσι τον προσωπικό και οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό κάποιων συναδέλφων.

Άμεσα, ξεκινήσαμε διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση και απαιτήσαμε να παρθούν πίσω οι βλαπτικές μεταβολές του νέου Κανονισμού.

Μετά από πολλές πιέσεις, συμφωνήθηκε να παγώσει η εφαρμογή του νέου Κανονισμού καταρχήν μέχρι τον Αύγουστο, όσον αφορά στους συναδέλφους που είχαν σχετικές εγκρίσεις μέχρι και 31/12/2020 αλλά και για όσους:

  • τοποθετήθηκαν με προκηρύξεις σε θέσεις Διευθυντών/Υποδιευθυντών,
  • μετακινήθηκαν σε Καταστήματα και καλύπτονταν από τις προηγούμενες ρυθμίσεις,

μέχρι και την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού (5/1/2021).

Επίσης συμφωνήθηκε εντός του πιο πάνω διαστήματος να υπάρξει διαβούλευση – συζήτηση μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης  προκειμένου να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτή λύση.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά ότι οι όποιες αλλαγές, για να υλοποιούνται με δίκαιο και σωστό τρόπο, πρέπει να είναι προϊόν της κατάλληλης διαβούλευσης μεταξύ Διοίκησης και Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Η όποια μείωση του λειτουργικού κόστους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται εις βάρος των εργαζόμενων «πρώτης γραμμής» στο Δίκτυο, που ειδικά στις σημερινές αντίξοες συνθήκες εξυπηρετούν την πελατεία της Τράπεζας με αυταπάρνηση, υπευθυνότητα και υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF