Οι διαβουλεύσεις Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης συνεχίζονται