Οι εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Ε. ΛΕΝΕ ΝΑΙ στην Κλαδική Σύμβαση