ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΕΣ