Ομιλία Προέδρου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Αθ. Ντεκουμέ στην Ετήσια Συνάντηση Δικτύου 2023

Κύριε Πρόεδρε,                                                                                                    

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Η Τράπεζα, ήδη από πέρυσι βρίσκεται σε τροχιά ουσιαστικής κερδοφορίας, η οποία, παράλληλα με την μείωση των κόκκινων δανείων, συνεχώς ενισχύεται.

Η γενική εικόνα και οι περαιτέρω προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές. Η Εθνική Τράπεζα πατάει γερά στα πόδια της, και είναι πλέον σε ισχυρότερη θέση από τον ανταγωνισμό.Και τούτο, παρά τη δύσκολη συγκυρία, την έξαρση της ακρίβειας, την ενεργειακή κρίση και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία με τις γνωστές σε όλους μας επιπτώσεις.

Τα εύσημα για αυτά τα θετικά αποτελέσματα ανήκουν στα στελέχη και σε όλους τους εργαζόμενους της Ε.Τ.Ε. που ακόμα μια φορά τα δημιούργησαν και τα στήριξαν με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.

Στόχος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ήταν και παραμένει όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη να ωφελούνται δίκαια και ισόρροπα από τις θετικές επιδόσεις της Τράπεζας. Με βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των αμοιβών και των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και της ιδιαίτερα θετικής κουλτούρας που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής.

Το πρώτο βήμα, λοιπόν, έγινε με τη νέα Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. 2022-2025, μια Σύμβαση διασφάλισης και βελτίωσης των δικαιωμάτων, των θεσμών και της προοπτικής των εργαζομένων της Τράπεζας.

Μια σύμβαση που, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζει ουσιαστικά και έμπρακτα τη σημασία της εργασίας στο Δίκτυο, εξαλείφοντας επιτέλους τη διάκριση σε σχέση με τις Διευθύνσεις, μέσω της εξομοίωσης του επιδόματος Δικτύου και Διοίκησης.

Το δεύτερο βήμα θα γίνει με τη συζήτηση για αλλαγές στον Κανονισμό Εργασίας, μέσα από ένα συγκροτημένο, τεκμηριωμένο και συστηματικό διάλογο. Οι όποιες δε αλλαγές κριθούν από κοινού ως αναγκαίες, προκειμένου να συμπορευτούμε ομαλά στη νέα εποχή, οφείλουν:

  • να αφορούν στο σύνολο των εργαζόμενων και των στελεχών, με ενιαίους κανόνες για όλους,
  • να προάγουν την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, ενδυναμώνοντας τις θεσμικές διαδικασίες, πάντοτε με τη συμμετοχή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στα θεσμικά όργανα,
  • να ενισχύουν την ασφάλεια στην εργασία και να βελτιώνουν το εργασιακό περιβάλλον και τα εργασιακά  δικαιώματα, χωρίς βλαπτική μεταβολή για κανένα εργαζόμενο,
  • να διασφαλίζουν την ομαλή υπηρεσιακή εσωτερική εξέλιξη κάθε εργαζόμενου ώστε να μη γίνει η Τράπεζα κέντρο «διερχομένων» στελεχών από την αγορά, που απλά τη βλέπουν σαν άλλο ένα σκαλί εμπλουτισμού του βιογραφικού τους.

Τέλος, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι προχωρούν απρόσκοπτα τα τελευταία χρόνια οι προκηρύξεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών στο Δίκτυο, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των προαγωγών στους Λογιστικούς Βαθμούς  -θα ακολουθήσουν σύντομα και οι υπόλοιποι- ενώ αναμένεται και η κάλυψη θέσεων ευθύνης (υποδιευθυντών, προϊσταμένων τμήματος και υπηρεσίας) στη Διοίκηση.

Μην ακούτε, λοιπόν, τους καλοθελητές που ονειρεύονται κατάργηση δικαιωμάτων, θεσμών και διαδικασιών ή που επιθυμούν, για δικούς τους ιδιοτελείς σκοπούς, να διχάσουν καλλιεργώντας την ανασφάλεια στους συναδέλφους.

Σας διαβεβαιώνω ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ήταν, είναι και θα παραμείνει εγγυητής του Κανονισμού Εργασίας και των Συλλογικών Συμβάσεων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Όλες οι διεθνείς συγκρίσεις τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι στην Ελλάδα όχι μόνο έχουμε υπερβολική συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων όλων των Τραπεζών, των εργαζόμενων καθώς και των ATMs, ανά εξυπηρετούμενο πληθυσμό, αλλά και εμφανή αναντιστοιχία με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις συναλλακτικές συνήθειες της πελατείας.

Τα αποτελέσματα τα βιώνουν καθημερινά οι συνάδελφοι στα εναπομείναντα καταστήματα, καλούμενοι να καλύψουν πολλαπλάσιες ανάγκες, με μειωμένο δυναμικό αλλά και αντιμετωπίζοντας την καθημερινή δυσφορία μέρους της πελατείας.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε έχει επανειλημμένα και εμπεριστατωμένα αντιταχθεί στις λογικές συρρίκνωσης. Σε λογικές που αποδυναμώνουν την ίδια την Τράπεζα, τον ρόλο της και την προοπτική της να στηρίξει την πραγματική οικονομία σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Δεν λέμε η Εθνική Τράπεζα να μείνει πίσω στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θεωρούμε όμως ότι η τεχνολογία είναι πρώτιστα εργαλείο που οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο, δηλαδή τον πελάτη, τον εργαζόμενο, το στέλεχος και όχι το αντίστροφο. Και εδώ έχει σημασία τα ανώτατα στελέχη να λαμβάνουν καλά σταθμισμένες και ισορροπημένες αποφάσεις και να θέτουν τις προτεραιότητες.

Δεν γίνεται όλα να είναι πρώτης προτεραιότητας και όλα να πρέπει να γίνουν «χτες». Δεν γίνεται να σπαταλώνται άσκοπα ατελείωτες ανθρωποώρες σε ατέρμονες συσκέψεις μέσω teams. Τα στελέχη να λαμβάνουν δεκάδες emails καθημερινά τα οποία καλούνται να απαντήσουν άμεσα με στοιχεία που απαιτούν χρόνο να συλλεχθούν ή μπορούν να συλλεχθούν και με άλλους τρόπους. Και μετά να τους ζητείται επιτακτικά να ασχοληθούν με τους πελάτες και την εξυπηρέτησή τους, να επιλύσουν προβλήματα, να ασχοληθούν με την τρέχουσα εργασία τους. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι επιτέλους χρειάζεται να μπει φρένο στον πληθωρισμό των μηνυμάτων, της άσκοπης πληροφόρησης και των εντολών.

Για να επανέλθω λοιπόν στα θέματα του Δικτύου, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη:

  • Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων. Η παρουσία της Εθνικής σε όλη την επικράτεια, στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Χώρας ήταν διαχρονικά ένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Δεν πρέπει να το απωλέσουμε.
  • Να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή του Δικτύου τόσο στη διαμόρφωση των στόχων, που οφείλουν να είναι εύλογοι, συλλογικοί και ρεαλιστικοί, όσο και των λειτουργικών προτύπων κάθε καταστήματος. Κανείς, άλλωστε, δεν γνωρίζει καλύτερα την πελατεία και τις ιδιαιτερότητες του χώρου αναφοράς κάθε καταστήματος, από τα ίδια τα στελέχη και τους εργαζόμενους σε αυτό.
  • Να ενισχυθεί ουσιαστικά το Δίκτυο σε μέσα και προσωπικό, με άμεση διενέργεια προσλήψεων για την κάλυψη των αναγκών του, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αιτήματα μετακινήσεων.

Η Τράπεζα δεν έχει ανάγκη ούτε από άλλη μία στρατιά «στρατηγών», ούτε από «μαθητευόμενους μάγους» που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα.

Η Τράπεζα έχει ανάγκη από «νέο αίμα» στη βάση της, στις ρίζες της.

Τέλος, όσον αφορά στην στρατηγική επιλογή της Διοίκησης για κεντροποίηση εργασιών του Δικτύου, και η οποία πρέπει να στηριχθεί, θα ήθελα να τονίσω το εξής:

Η συγκεκριμένη επιλογή, για να έχει ουσιαστικό και όσο το δυνατό άμεσο αποτέλεσμα για τα Καταστήματα, είναι επιτακτική ανάγκη στους χώρους της Διοίκησης που εμπλέκονται να επιλέγονται στην κορυφή της ιεραρχίας και στη λήψη αποφάσεων στελέχη που έχουν εμπειρία και βαθιά γνώση του Δικτύου και της Διοίκησης. Όσο οι επιλογές εξαντλούνται σε νεοπροσλαμβανόμενα στελέχη από την αγορά που δεν έχουν καμία γνώση της Τράπεζας, ίσως ούτε τραπεζικών εργασιών, οι αστοχίες και οι καθυστερήσεις θα συνεχίζονται. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε την μετακύληση όποιων ευθυνών στα στελέχη του Δικτύου.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι εδώ, για να υπενθυμίζει στη Διοίκηση τη σημασία της δέσμευσης, της κουλτούρας και της αξιοπιστίας της Εθνικής Τράπεζας απέναντι στους εργαζόμενους και τα στελέχη της για τη διατήρηση της θετικής πορείας της Τράπεζας στη νέα εποχή.

Για να τονίζει τη σημασία της ανθρώπινης επαφής στα καταστήματα, πέρα και πάνω από τα απρόσωπα εναλλακτικά κανάλια που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία. Της ανθρώπινης επαφής που -όπως έχει διεθνώς αποδειχθεί- είναι αναντικατάστατη. Ειδικά σε ένα κλάδο, όπως ο Τραπεζικός όπου το «χτίσιμο δεσμών εμπιστοσύνης», «πίστης» δηλαδή, με τους πελάτες είναι ο πλέον κρίσιμος παράγοντας για την προσέλκυση και διατήρησή τους. Ήταν, είναι και ελπίζουμε να παραμείνει κεντρικός στόχος της τράπεζάς μας.

Ο Σύλλογός μας είναι εδώ, για να υπενθυμίζει στη Διοίκηση την αξία και τη συμβολή των έμπειρων συναδέλφων μας, εργαζομένων και στελεχών, τόσο στη διαχρονική πορεία της Τράπεζας, όσο και στις πιο δύσκολες εποχές.

Μας βρίσκει σύμφωνους το σύνθημα της σημερινής εκδήλωσης «Ομάδα Δυνατή-Ομάδα Εθνική». Για να είναι όμως μια ομάδα ισχυρή πρώτα και πάνω απ’ όλα προϋποθέτει συλλογικότητα, αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμό, κατανόηση, συλλογικό-συμμετοχικό management, ισχυρούς συλλογικούς θεσμούς. Σε μια τέτοια προσπάθεια δεν υπάρχει χώρος ούτε για ατομικότητα και ατομικούς στόχους, ούτε για «απολυτότητα» και «αυθεντίες».

Οι πολλαπλώς δοκιμασμένοι εργαζόμενοι και τα στελέχη δεν είναι προσωρινοί και αναλώσιμοι.

Είναι ανεκτίμητο κεφάλαιο για την Τράπεζα.

Για αυτό επιμένουμε να ζητάμε από τη Διοίκηση να επενδύει ουσιαστικά στους εργαζόμενους.

Με όραμα για το μέλλον.

Με συστηματική προετοιμασία και κατάλληλη επανεκπαίδευση στις νέες απαιτήσεις και δεξιότητες.

Με στόχους συλλογικούς, ρεαλιστικούς και  βιώσιμους, που δεν θα υποσκάπτουν το συμφωνημένο ωράριο και τα εργασιακά δικαιώματα. 

Ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με σεβασμό στην ιστορία μας και στον θεσμικό μας ρόλο, αυτούς τους κανόνες και τη φιλοσοφία εκφράζουμε, προασπίζουμε και διεκδικούμε, με αποφασιστικότητα και με αίσθημα ευθύνης. Συνεχίζουμε καθημερινά την μάχη για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για όλους τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα.

Σας ευχαριστώ.