Ομιλία  του Προέδρου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Αθ. Ντεκουμέ στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Κυρίες και Κύριοι μέτοχοι,

Απευθύνομαι σήμερα στη Γενική Συνέλευση με την ιδιότητα του Προέδρου του ΣΥΕΤΕ, του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Η παρέμβασή μου έχει ως στόχο:

 • Να σας παρουσιάσω και να σας μεταφέρω τις θέσεις και τις προσδοκίες των συναδέλφων μου εργαζόμενων στην Τράπεζα.
 • Να αναδείξω την ιδιαίτερη συμβολή τους στην ανοδική πορεία και στα θετικά αποτελέσματα της Τράπεζας και του Ομίλου.  

Οι εκθέσεις και οι απολογισμοί επικεντρώνονται, βέβαια, συνήθως σε αριθμούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες.  

Πίσω, όμως, από τους αριθμούς υπάρχουν οι άνθρωποι.

Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Εθνικής.                                                                            

Στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας και στις ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες της τρέχουσας συγκυρίας, αυτοί οι εργαζόμενοι έδωσαν και δίνουν καθημερινές μάχες.

Με αφοσίωση, με φιλότιμο και επαγγελματισμό.

Μέσα στις σύνθετες γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε.

Με νέα εργασιακά δεδομένα που δημιουργούν η τηλεργασία, η ψηφιοποίηση, η εξωτερίκευση εργασιών.  

Παρά τις πολλές αναταράξεις της συγκυρίας, τα αποτελέσματα της ΕΤΕ και του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση και ιδιαίτερα θετικές προοπτικές

Η ΕΤΕ σημειώνει κορυφαίες επιδόσεις σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο. Σε αντίθεση, μάλιστα, με άλλες Τράπεζες, κατάφερε να απομειώσει δραστικά τα κόκκινα δάνεια, χωρίς να προσφύγει σε απόσχιση αυτών των δραστηριοτήτων όπως έκαναν οι άλλες Τράπεζες, που όπωςεκ του αποτελέσματος απεδείχθη ήταν μια σωστή επιλογή. 

Αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα που δείχνει ότι η «συνταγή» των εξωτερικεύσεων και των αποσχίσεων κατά κανόνα έχει μόνο πρόσκαιρα αποτελέσματα και στερεί έναν οργανισμό από έμπειρο δυναμικό και δυναμικές δραστηριότητες και συνεπώς δεν είναι η καταλληλότερη επιχειρηματική στρατηγική.

Καθώς, λοιπόν, τα αποτελέσματα της Τράπεζας είναι καλά και οι προοπτικές θετικές, εύλογα οι μέτοχοι προσδοκούν να ανταμειφθούν.

Το ίδιο εύλογα όμως προσδοκούν να συμμετέχουν στα οφέλη και οι εργαζόμενοι.

Η τριετής Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2022-2025, που πρόσφατα διαπραγματευτήκαμε και συμφωνήσαμε με τη Διοίκηση, είναι ένα πρώτο θετικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση:

 • Παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους εργαζόμενους της ΕΤΕ, διασφαλίζοντας και βελτιώνοντας τα εργασιακά τους δικαιώματα,
 • Αναγνωρίζει έμπρακτα την ιδιαίτερη συμβολή των εργαζόμενων του δικτύου των καταστημάτων, που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή,
 • Ενισχύει τους εργαζόμενους στη μάχη κατά της ακρίβειας. Μία μάχη που βέβαια πρωτίστως είναι ευθύνη της Πολιτείας.
 • Ενισχύει θεσμούς και παροχές για τη στήριξη της οικογένειας και της Υγείας,
 • Εισάγει ένα ολοκληρωμένο πρωτοποριακό πλαίσιο για την εφαρμογή της Τηλεργασίας στην ΕΤΕ, ως ενός νέου θεσμού της ψηφιακής εποχής,
 • Αναγνωρίζει και ενισχύει τη σημασία της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή,
 •  Προβλέπει θεσμικό διάλογο για τον Κανονισμό Εργασίας.

Δεν λύσαμε, βέβαια, όλα τα προβλήματα.

Ζητήματα όπως:

 • το συνεχιζόμενο κλείσιμο καταστημάτων, που συχνά οδηγεί δικαίως σε έντονες αντιδράσεις της πελατείας και των τοπικών κοινωνιών,
 • η εξωτερίκευση εργασιών,
 • η πορεία της ψηφιοποίησης και οι ανάγκες εκπαίδευσης και ανακατάρτισης των εργαζομένων,
 • η εφαρμογή της τηλεργασίας,
 • η τήρηση των ωραρίων με τη σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας,
 • οι ειδικοί συνεργάτες,

είναι μερικά από τα φλέγοντα θέματα για τα οποία ζητάμε τακτική ενημέρωση και  διαβούλευση με τη Διοίκηση.

Αναμένουμε από τη Διοίκηση να «σκύβει» πάνω από τα προβλήματα των εργαζομένων και να δίνει άμεσες και δίκαιες λύσεις σε συνεργασία με τον ΣΥΕΤΕ.

Κυρίες και Κύριοι,

Όπου υπάρχει ειλικρινής και τεκμηριωμένος διάλογος, βρίσκονται λύσεις και χτίζονται εποικοδομητικές συμφωνίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκλείψουν οι διαφωνίες, οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι εστίες αντιπαραθέσεων.   

Εμείς παραμένουμε σταθερά αντίθετοι με το κλείσιμο καταστημάτων, την εξωτερίκευση εργασιών και τη συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού, που έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο. Είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε στρατηγική οδηγεί σε συρρίκνωση τον Οργανισμό.

Αντιθέτως στηρίζουμε κάθε πολιτική που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της Τράπεζας, τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νοικοκυριών.

Βασική θέση του ΣΥΕΤΕ ήταν και παραμένει ότι:

 • για την ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή Τραπεζική, η Διοίκηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες της πελατείας.
 • το δίκτυο της ΕΤΕ χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση.  Σήμερα, με τις εθελούσιες εξόδους και το κλείσιμο καταστημάτων το δυναμικό του έχει αποδεκατιστεί. Οι συνάδελφοι πιέζονται να καλύψουν πολλαπλάσια καθήκοντα και στόχους συχνά εξωπραγματικούς.
 • η πανελλαδική διάρθρωση του δικτύου πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις γεωγραφικές ιδιομορφίες της χώρας, καθώς και τις εθνικές ευαισθησίες που καθιστούν απαραίτητη τη φυσική παρουσία της ΕΤΕ.

Για εμάς, αυτή η συνεχιζόμενη λογική της συρρίκνωσης: 

 • δεν υπηρετεί τον ρόλο που οφείλει να παίξει η ΕΤΕ στην χρηματοδότηση της οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας,
 • έχει δημιουργήσει συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στο 1/3 της πελατείας, κυρίως  στις περιφέρειες και στις τοπικές κοινωνίες,
 • στερεί την Τράπεζα από αξιόλογο και έμπειρο δυναμικό, απαραίτητο στη φάση της μετάβασης, της  ανασύνταξης και της ανάπτυξής της,
 • αντί η Τράπεζα να επικεντρώνεται στην αύξηση των δανειοδοτήσεων και κατ’ επέκταση των εσόδων, στοχοποιεί μονοσήμαντα τους εργαζόμενους και το εργασιακό κόστος,

δημιουργεί, τελικά, περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει.

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Κυρίες και Κύριοι,

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να θεωρούνται «αναλώσιμοι», ούτε «βάρος» για την Τράπεζα.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν την πηγή και την στέρεη βάση της αξιοπιστίας, της κερδοφορίας και της θετικής πορείας της Τράπεζας.

Η Διοίκηση οφείλει να ενισχύσει την ασφάλεια και την προοπτική των εργαζομένων και των στελεχών της με συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η Εθνική Τράπεζα οφείλει τώρα, στη νέα εποχή που ήδη έχουμε εισέλθει, να επενδύσει σε στελέχη που πάνω από τις δικές τους εγωιστικές φιλοδοξίες βάζουν πρώτα απ’ όλα τους συναδέλφους και το ευρύτερο συμφέρον, υπηρετώντας ένα σύγχρονο και ελπιδοφόρο σχέδιο για το μέλλον.

ΣΥΕΤΕ και Τράπεζα μέσα από έναν συστηματικό – θεσμικό διάλογο οφείλουμε, με ωριμότητα και ενσυναίσθηση, να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις και τα καθημερινά προβλήματα, έτσι ώστε να συνεχιστεί με σταθερά βήματα, η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και τα θετικά της αποτελέσματα, προς όφελος της πελατείας, των μετόχων, των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας.

Για να παίξει ξανά η Εθνική τον ιστορικό της ρόλο για τον κλάδο, για την οικονομία, για την χώρα.

Για να γίνει η Εθνική «πρώτη επιλογή» ξανά ως εργοδότης και ως Τράπεζα.

Σας ευχαριστώ.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF