ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ- ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ