Ο αναντικατάστος ρόλος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στις εξελίξεις που διαμορφώνονται στην Ε.Τ.Ε.