Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απαιτεί μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι ληστείες