Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απαιτεί να συνεχιστεί η ασφάλιση των νέων συναδέλφων στο Λογαριασμό Επικούρησης της Ε.Τ.Ε.