Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. διεκδικεί την χορήγηση ικανοποιητικού bonus για το 2003