Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ