Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζητά προσλήψεις για την κάλυψη των κενών και κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης