Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ