Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κάλεσε την Διοίκηση να ξεκινήσει τώρα διαπραγματεύσεις για την Κλαδική Σύμβαση