Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παρεμβαίνει δυναμικά και απαιτεί την άμεση ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων εποπτείας Υποδιεύθυνσης της ΜΕΠΕΔ σε ειδική συνεργάτιδα που προσελήφθη μόλις πριν έναν μήνα