Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ