Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμπαρίσταται στους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής