Παρέμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τη λήψη μέτρων που θα προστατεύουν την ασφάλεια των εργαζομένων, τις συναλλαγές, το συναλλασσόμενο κοινό, την ομαλή λειτουργία της Τράπεζας