Παρέμβαση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών