ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ