Περικοπές μισθών-Η Διοίκηση παραμένει στην ίδια αδιέξοδη πολιτική