Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης Νο 83 σχετικά με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, σας ενημερώνουμε ότι για τη φετινή χρονιά θα υλοποιηθεί από την πρωτοπόρο στο χώρο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού εταιρεία Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας (www.orientum.gr), η οποία θα οργανώσει, αποκλειστικά για τα παιδιά των μελών του ΣΥΕΤΕ, τα ακόλουθα προγράμματα:

ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ Λυκείου

 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, διάρκειας 30 λεπτών.
 • Ατομική συνάντηση, διάρκειας 1,5 ώρας.

Συζήτηση του Συμβούλου με τον/την μαθητή/τρια. Περιλαμβάνει υπολογισμό μορίων, ανάλυση των αποτελεσμάτων του τεστ, πληροφόρηση για τα τμήματα, ιεράρχηση των σχολών, συμβουλευτική διαδικασία και συμπλήρωση πρότυπου μηχανογραφικού.

 • Πρόσβαση για ένα έτος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει software σύγκρισης σχολών και υπολογισμού μορίων, οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίους, εναλλακτικές καριέρες που προσφέρουν τα τμήματα, εκπαιδευτικά νέα και χρήσιμα link.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη.

ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ – Β΄ Λυκείου

 • Εισαγωγικό διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ενιαίο για όλους τους μαθητές, διάρκειας 2 ωρών. Περιλαμβάνει παρουσίαση σχολών και προγραμμάτων σπουδών, σύνδεση με μεταπτυχιακά προγράμματα και την αγορά εργασίας, διέξοδοι απασχόλησης, ειδικά μαθήματα, κτλ.

 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση τεστ, διάρκειας 1 ώρας:

α) επαγγελματικών ενδιαφερόντων,

β) προσωπικότητας και

γ) εργασιακών κινήτρων.

 • 1η Ατομική συνάντηση, διάρκειας 1 ώρας.

Συζήτηση του Συμβούλου μόνο με τον/την μαθητή/τρια.

 • 2η Ατομική συνάντηση, διάρκειας 1 ώρας.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ και ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Στη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς, με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών.

 • Πρόσβαση για ένα έτος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει software σύγκρισης σχολών και υπολογισμού μορίων, οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίους, εναλλακτικές καριέρες που προσφέρουν τα τμήματα, εκπαιδευτικά νέα και χρήσιμα link.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ Γυμνασίου

 • Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ο Δρόμος για το Λύκειο», διάρκειας 1,5 ώρας.

Αφορά την επιλογή τύπου Λυκείου και είναι ενιαίο για όλους τους μαθητές και τους γονείς. Περιλαμβάνει ανάλυση των τύπων Λυκείου και των διεξόδων σπουδών και απασχόλησης. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις.

 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τα προγράμματα για όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον κατόπιν της προηγούμενης ανακοίνωσης δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία ωστόσο θα πρέπει, σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος που έχουν αποστείλει για την καταρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος, να μας γνωστοποιήσουν και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν η επικοινωνία να γίνει σε διαφορετικό e-mail από αυτό της Τράπεζας.

Όσοι επιπλέον συνάδελφοι, μέλη του ΣΥΕΤΕ, ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στα παραπάνω προγράμματα, ανάλογα με την τάξη που φοιτούν, να αποστείλουν – το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26/3/2021– e-mail με παραλήπτη το ΣΥΕΤΕ, στηδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου syete@otenet.gr ή syete2@nbg.gr με θέμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 2021. Στο e-mail παρακαλούμε να αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ: ……………..……………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ: …….…………..……………………………………………………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ………………..

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………………

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ………………………

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.: ……..…………………………..

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ: …………………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……..……………………………………………………………………………..

ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………………………

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (προαιρετικό): ………………………………………………………….

Η επικοινωνία θα γίνει απ’ ευθείας από εκπρόσωπο της Orientum με τους συναδέλφους προκειμένου να οριστεί εξατομικευμένα το χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης του κατά περίπτωση προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μπαλτούμα Ματούλα (τηλ. 2103349928, διεπ. 19928) και την κα Βελέντζα Βαρβάρα (τηλ. 210-3349927, διεπ. 19927).

Υπενθυμίζεται ότι, ειδικά για φέτος, το κόστος υλοποίησης του Προγράμματος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ΣΥΕΤΕ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Ντεκουμές Αθανάσιος     Θύμιος Παπαγιάννης

  Κατεβάστε το αρχείο PDF