ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ