Προστασία της απασχόλησης των εργαζομένων στις Συνεταιριστικές Τράπεζες ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απαιτεί η Ο.Τ.Ο.Ε.