Προϋποθέσεις καταβολής της παροχής του Λογαριασμού Αποκατάστασης τέκνων προσωπικού Ε.Τ.Ε.