ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ