Πρόγραμμα Επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης των συναδέλφων και των οικογενειών τους, υλοποιεί για μία ακόμη χρονιά το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής για τα παιδιά των μελών του. 

Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των νέων ανθρώπων για το επαγγελματικό τους μέλλον και την ενήλικη ζωή τους. Απευθύνεται σε μαθητές:

 • όλων των τάξεων του Λυκείου καθώς και
 • της Γ’ Γυμνασίου οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της επιλογής «τύπου» Λυκείου.

Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολλές, τόσο στη Δευτεροβάθμια όσο και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα παιδιά μας, σε μια ευαίσθητη ηλικία και καμπή της ζωής τους και σε ένα ρευστό περιβάλλον πολύπλευρης «υπερπληροφόρησης» καλούνται να πάρουν αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν ολόκληρη τη ζωή τους. Σε αυτές τις συνθήκες, το Πρόγραμμα συμβάλει ουσιαστικά στην απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων ώστε η όποια επιλογή να γίνει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις που είναι:

 • η απόκτηση βασικής πληροφόρησης σχετικά με την αγορά εργασίας (τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, τη δομή, την οργάνωση και τις προοπτικές της)
 • η πληρέστερη δυνατή διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και
 • η επίγνωση του κατά πόσο ταιριάζουν με το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να ενταχθούν. 

Το Πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει σκοπό:

 • να πληροφορήσει τους νέους σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους – μετά το Λύκειο – ως προς την συνέχιση των σπουδών τους και την περαιτέρω ακαδημαϊκή πορεία τους καθώς και για την αγορά εργασίας όπως διαμορφώνεται στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες
 • να ενεργοποιήσει την απαραίτητη για κάθε άνθρωπο – και ιδιαίτερα τους έφηβους – διαδικασία «γνωριμίας» με τις επιθυμίες του, τα ενδιαφέροντά του, τις ανάγκες του, τις δυνατότητες και δεξιότητες του, εν τέλει με τον ίδιο του τον εαυτό.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται και φέτος από την καταξιωμένη στο χώρο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού εταιρεία Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας (www.orientum.gr), η οποία θα οργανώσει, αποκλειστικά για τα παιδιά των μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τα ακόλουθα προγράμματα:

ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ Λυκείου

 • Εισαγωγικό διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ενιαίο για όλους τους μαθητές Λυκείου, διάρκειας 1,5 ώρας. Περιλαμβάνει παρουσίαση σχολών και προγραμμάτων σπουδών, ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα, σύνδεση με μεταπτυχιακά προγράμματα και την αγορά εργασίας, διεξόδους απασχόλησης, ειδικά μαθήματα, μετεγγραφές κτλ.

 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, διάρκειας 30 λεπτών.
 • Ατομική συνάντηση συμπλήρωσης Μηχανογραφικού, διάρκειας 1,5 ώρας.

Συζήτηση του Συμβούλου με τον/την μαθητή/τρια. Περιλαμβάνει υπολογισμό μορίων, ανάλυση των αποτελεσμάτων του τεστ, πληροφόρηση για τα τμήματα, ιεράρχηση των σχολών, συμβουλευτική διαδικασία και συμπλήρωση πρότυπου μηχανογραφικού.

 • Πρόσβαση για ένα έτος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει software σύγκρισης σχολών και υπολογισμού μορίων, οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίους, εναλλακτικές καριέρες που προσφέρουν τα τμήματα, εκπαιδευτικά νέα και χρήσιμα link.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ – Β΄ Λυκείου

 • Εισαγωγικό διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ενιαίο για όλους τους μαθητές Λυκείου, διάρκειας 1,5 ώρας. Περιλαμβάνει παρουσίαση σχολών και προγραμμάτων σπουδών, ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα, σύνδεση με μεταπτυχιακά προγράμματα και την αγορά εργασίας, διεξόδους απασχόλησης, ειδικά μαθήματα, μετεγγραφές κτλ.

 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση τεστ, διάρκειας 1 ώρας:

α) επαγγελματικών ενδιαφερόντων,

β) προσωπικότητας και

γ) εργασιακών κινήτρων.

 • 1η ατομική συνάντηση, διάρκειας 1 ώρας.

Συζήτηση του Συμβούλου με τον/την μαθητή/τρια.

 • 2η ατομική συνάντηση, διάρκειας 1 ώρας.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ και ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Σε αυτή τη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς, με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών.

 • Πρόσβαση για ένα έτος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει software σύγκρισης σχολών και υπολογισμού μορίων, οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίους, εναλλακτικές καριέρες που προσφέρουν τα τμήματα, εκπαιδευτικά νέα και χρήσιμα link.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ Γυμνασίου

 • Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ο Δρόμος για το Λύκειο», διάρκειας 1,5 ώρας.

Πρόκειται για την πρώτη επαφή των νέων με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, κάτι που θα τους βοηθήσει σαφώς να κατανοήσουν τη σημασία του. Αφορά την επιλογή τύπου Λυκείου και είναι ενιαίο για όλους τους μαθητές και τους γονείς. Περιλαμβάνει ανάλυση των τύπων Λυκείου και των διεξόδων σπουδών και απασχόλησης. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις.

 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

Λόγω των συνθηκών, ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες και τον τόπο διαμονής των συμμετεχόντων, μπορεί κατά περίπτωση και σε απευθείας συνεννόηση με την Orientum μέρος της συμβουλευτικής διαδικασίας να γίνει και με διά ζώσης συναντήσεις.

Οι συνάδελφοι – μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στα παραπάνω προγράμματα, ανάλογα με την τάξη που φοιτούν, παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17/3/2023, e-mail με παραλήπτη το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου syete@otenet.gr ή syete2@nbg.gr με θέμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 2023 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Στο e-mail παρακαλούμε να αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:

Στοιχεία γονέα (μέλους Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.)

Επώνυμο: ..……………………………………………………………………………………

Όνομα: .…….…..…….…………..……………………………………………………………

Αριθμός Μητρώου: …………………..

Κατάστημα / Μονάδα Διοίκησης: ……….………………………………………

Τηλ. εργασίας: ………………………….

Τηλ. οικίας: ………………………………

Κινητό τηλ.: .……..………………………

email: ..………………………………………………………………………………………..

Στοιχεία παιδιού

Επώνυμο: ..……………………………………………………………………………………

Όνομα: .…….…..…….…………..…………………………………………………………..

Ημερομηνία Γέννησης: ………………………….……………………………………

Τάξη φοίτησης: ……………………………………………………………………………

Ομάδα προσανατολισμού (προαιρετικό): …………………………………

email: ..………………………………………………………………………………………..

Η επικοινωνία με τους συναδέλφους θα γίνει απευθείας από εκπρόσωπο της Orientum προκειμένου να καθοριστεί εξατομικευμένα το χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης του κατά περίπτωση προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μπαλτούμα Ματούλα (τηλ. 210-3349928, διεπ. 19928) και την κα Βελέντζα Βαρβάρα (τηλ. 210-3349927, διεπ. 19927).

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, θα καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος υλοποίησης του Προγράμματος.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF