Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής 2024

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., στηρίζοντας στην πράξη τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, υλοποιεί για μία ακόμη χρονιά, το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής για τα παιδιά των μελών του. 

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των νέων ανθρώπων για το επαγγελματικό τους μέλλον και την ενήλικη ζωή τους. Απευθύνεται σε μαθητές:

 • όλων των τάξεων του Λυκείου καθώς και
 • της Γ’ Γυμνασίου οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της επιλογής «τύπου» Λυκείου.

Η δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος αλλάζει διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά μας ζουν πλέον σε ένα ρευστό περιβάλλον λαμβάνοντας συχνά πλήθος πληροφοριών από πολλές πηγές. Παράλληλα, σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία και καμπή της ζωής τους καλούνται να πάρουν αποφάσεις που μπορεί να είναι καθοριστικές για την υπόλοιπη ζωή τους. Σε αυτές τις συνθήκες, το Πρόγραμμα συμβάλει ουσιαστικά στην απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων ώστε η όποια επιλογή να γίνει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις που είναι:

 • η πληρέστερη δυνατή διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους
 • η απόκτηση βασικής πληροφόρησης σχετικά με τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους αλλά και την αγορά εργασίας (τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, τη δομή, την οργάνωση και τις προοπτικές της) και
 • η επίγνωση του κατά πόσο ταιριάζουν με το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να ενταχθούν. 

Το Πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει σκοπό:

 • να πληροφορήσει τους νέους σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους – μετά το Λύκειο – ως προς την συνέχιση των σπουδών τους και την περαιτέρω ακαδημαϊκή πορεία τους, καθώς και για την αγορά εργασίας όπως διαμορφώνεται στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες
 • να ενεργοποιήσει την απαραίτητη για κάθε άνθρωπο – και ιδιαίτερα τους έφηβους – διαδικασία «γνωριμίας» με τις επιθυμίες του, τα ενδιαφέροντά του, τις ανάγκες του, τις δυνατότητες και δεξιότητες του, εν τέλει με τον ίδιο του τον εαυτό.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο μαθητής καθοδηγείται ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες σπουδές.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται και φέτος από την καταξιωμένη στο χώρο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού εταιρεία Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας (www.orientum.gr), η οποία θα οργανώσει, αποκλειστικά για τα παιδιά των μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τα ακόλουθα προγράμματα:

ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ Λυκείου:

 • Εισαγωγικό διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ενιαίο για όλους τους μαθητές Λυκείου, διάρκειας 1,5 ώρας. Περιλαμβάνει παρουσίαση σχολών και προγραμμάτων σπουδών, ειδικά μαθήματα, μετεγγραφές, σύνδεση με μεταπτυχιακά προγράμματα και την αγορά εργασίας, ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα, διεξόδους απασχόλησης, κτλ.
 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, διάρκειας 30 λεπτών.
 • Ατομική συνάντηση συμπλήρωσης Μηχανογραφικού, διάρκειας 1,5 ώρας. Συζήτηση του Συμβούλου με τον/την μαθητή/τρια. Περιλαμβάνει υπολογισμό μορίων, ανάλυση των αποτελεσμάτων του τεστ, πληροφόρηση για τα τμήματα, ιεράρχηση των σχολών, συμβουλευτική διαδικασία και συμπλήρωση πρότυπου μηχανογραφικού.
 • Πρόσβαση για ένα έτος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει software σύγκρισης σχολών και υπολογισμού μορίων, οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίους, εναλλακτικές καριέρες που προσφέρουν τα τμήματα, εκπαιδευτικά νέα και χρήσιμα link.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ – Β΄ Λυκείου:

 • Εισαγωγικό διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ενιαίο για όλους τους μαθητές Λυκείου, διάρκειας 1,5 ώρας. Περιλαμβάνει παρουσίαση σχολών και προγραμμάτων σπουδών, ειδικά μαθήματα, μετεγγραφές, σύνδεση με μεταπτυχιακά προγράμματα και την αγορά εργασίας, ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα, διεξόδους απασχόλησης, κτλ.  
 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση τεστ, διάρκειας 1 ώρας: επαγγελματικών ενδιαφερόντων, προσωπικότητας και εργασιακών κινήτρων.
 • 1η ατομική συνάντηση, διάρκειας 1 ώρας. Συζήτηση του Συμβούλου με τον/την μαθητή/τρια.
 • 2η ατομική συνάντηση, διάρκειας 1 ώρας. Ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ και ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Σε αυτή τη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς, με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών.
 • Πρόσβαση για ένα έτος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει software σύγκρισης σχολών και υπολογισμού μορίων, οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίους, εναλλακτικές καριέρες που προσφέρουν τα τμήματα, εκπαιδευτικά νέα και χρήσιμα link.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

Για πρώτη φορά φέτος, παράλληλα με την ανωτέρω συμβουλευτική διαδικασία, το πρόγραμμα της Α’ και Β’ Λυκείου ενισχύεται και με το διαδραστικό διαδικτυακό σεμινάριο Στοχοθεσία – Διαχείριση Χρόνου διάρκειας 1,5 ώρας με θεματολογία:
καθορισμός στόχων
αναβλητικότητα
ιεράρχηση υποχρεώσεων
ενέργειες που αποσπούν χρόνο
αποτελεσματικός τρόπος μελέτης

Ο σχεδιασμός της Orientum προβλέπει τη διεξαγωγή των ατομικών συναντήσεων διαδικτυακά. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες και τον τόπο διαμονής των συμμετεχόντων, μπορεί κατά περίπτωση και σε απευθείας συνεννόηση με την Orientum μέρος της συμβουλευτικής διαδικασίας να γίνει και με διά ζώσης συναντήσεις.

ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ Γυμνασίου:

 • Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ο Δρόμος για το Λύκειο», διάρκειας 1,5 ώρας. Πρόκειται για την πρώτη επαφή των νέων με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, κάτι που θα τους βοηθήσει σαφώς να κατανοήσουν τη σημασία του. Αφορά στην επιλογή τύπου Λυκείου και είναι ενιαίο για όλους τους μαθητές και τους γονείς. Περιλαμβάνει ανάλυση των τύπων Λυκείου και των διεξόδων σπουδών και απασχόλησης. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

Οι συνάδελφοι – μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στα παραπάνω προγράμματα, ανάλογα με την τάξη που φοιτούν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/3/2024.

Για την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής πατήστε εδώ

Μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής, η επικοινωνία με τους συναδέλφους θα γίνει απευθείας από εκπρόσωπο της Orientum προκειμένου να καθοριστεί εξατομικευμένα το χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης του κατά περίπτωση προγράμματος. Για τα διαδικτυακά σεμινάρια (Λυκείου, Γ’ Γυμνασίου και σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου) οι συμμετέχοντες θα λάβουν έγκαιρα σχετική ενημέρωση με τις πληροφορίες διεξαγωγής και τα στοιχεία σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά με την κα Βατσολάκη Ελένη (τηλ. 210-3349927, διεπ. 19927), είτε με e-mail στο syete@otenet.gr.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που όλοι βιώνουμε, θα καλύψει και φέτος εξ ολοκλήρου το κόστος υλοποίησης του Προγράμματος.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF