Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Σύμφωνα με το Καταστατικό συγκαλούμε Τακτική Γενική Συνέλευση την Σάββατο 15/10/2022  στις 5 μ.μ., στα γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. , Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος με θέματα:

1. Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. έτους 1.1.2021-31.12.2021 και προϋπολογισμός έτους 2022.

2. Έκθεση ελεγκτών επί της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. για το διάστημα αυτό. Απαλλαγή Δ.Σ. και Ελεγκτών.

3.  Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εξουσιοδότηση για διαπραγμάτευση και κατάρτιση Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για Οικονομικά και Θεσμικά θέματα του προσωπικού.

5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων.

6.  Ανανέωση της απόφασης για εκπροσώπηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω της Ο.Τ.Ο.Ε.

            Σε περίπτωση που σ΄ αυτήν την Γενική Συνέλευση δεν έχουμε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό, συγκαλούμε δεύτερη Γενική Συνέλευση την Τρίτη  18.10.2022, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.

            Σε περίπτωση που δεν έχουμε και πάλι απαρτία, συγκαλείται τρίτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή  21.10.2022,στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.

            Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η σύμφωνα με το Καταστατικό απαρτία, συγκαλείται τέταρτη Γενική Συνέλευση με όσους παρόντες η οποία θα πραγματοποιηθεί με τα αυτά θέματα.

το ΣΑΒΒΑΤΟ  5.11.2022 στις  9.30  π.μ.,

στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS – Μεγάλου Αλεξάνδρου 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

  Κατεβάστε το αρχείο PDF