Πρώτη συνάντηση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Πραγματοποιήθηκε χθες 11/5/2022, η πρώτη συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Π. Μυλωνά, τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ε. Χατζηιωάννου και το Βοηθό Γενικό Διευθυντή κ. Γ. Αρμελινιό, για την νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Καταθέσαμε διεξοδικά και τεκμηριωμένα τις οικονομικές και θεσμικές διεκδικήσεις μας για τη νέα 3ετή Επιχειρησιακή Σύμβαση. Πρόκειται για διεκδικήσεις με βάση τις διαχρονικές αξίες και αρχές του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. οι οποίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων μας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία αλλά και τη θετική πορεία της Τράπεζας, όπως αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Μια θετική πορεία στην οποία η συμβολή των εργαζόμενων υπήρξε καθοριστική.

Τονίσαμε προς την πλευρά της Διοίκησης ότι η Επιχειρησιακή Σύμβαση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται:

 • από την έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων και της προσπάθειας που έχουν καταβάλει τα τελευταία χρόνια να στηρίξουν την Τράπεζα υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων
 • από τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εργασιακής ασφάλειας και προοπτικής το οποίο αποτελεί για τους συναδέλφους κίνητρο, σε αντίθεση με τις αδιέξοδες και αναποτελεσματικές πολιτικές της υπέρμετρης εντατικοποίησης και της ολοένα αυξανόμενης πίεσης.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. διεκδικεί:

 • Ρήτρα για την προστασία της απασχόλησης.
 • Μισθολογικές αυξήσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα στο Δίκτυο.
 • Ενίσχυση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας σε αγαθά και καύσιμα.
 • Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια του προσωπικού.
 • Εξειδίκευση και επιπλέον ρυθμίσεις των όρων που προβλέπει η Κλαδική Σ.Σ.Ε. για την τηλεργασία. Οικονομική κάλυψη των τηλεργαζόμενων.
 • Αυξήσεις κοινωνικών επιδομάτων και επιδομάτων πρόνοιας.
 • Προσλήψεις προσωπικού.
 • Εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση των εργαζόμενων ειδικά στα πεδία νέων ειδικοτήτων που προκύπτουν από την εξέλιξη της ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών.
 • Ένταξη όλων των εργαζόμενων στο Λογαριασμό Αποκατάστασης Τέκνων.
 • Ενεργοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Δήλος.
 • Ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και της Λέσχης εργαζομένων.

Σχετικά με τα αιτήματά μας, η Διοίκηση επιφυλάχθηκε να απαντήσει στην επόμενη συνάντηση η οποία ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Η Διοίκηση από την πλευρά της ζήτησε, παράλληλα με τη διαπραγμάτευση για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση, τη διεξαγωγή διαλόγου για αλλαγές στον Κανονισμό Εργασίας προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία και για τα δύο αυτά θεσμικά κείμενα.

Όπως είναι αυτονόητο, η αντίδρασή μας σε αυτή την πρόταση ήταν άμεση και ξεκάθαρη:

Ο Κανονισμός Εργασίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνδέεται με τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης ή να μπαίνει σαν προαπαιτούμενο.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ο θεσμικός συνομιλητής της Διοίκησης για όλα τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Έχει αποδείξει διαχρονικά ότι δεν φοβάται το διάλογο στον οποίο πάντα προσέρχεται με τεκμηριωμένες απόψεις και επιχειρήματα. Όμως, δεν θα αποδεχθεί καμία σχετική συζήτηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μπαίνει μπροστά στη μάχη της διαπραγμάτευσης για την υπογραφή μιας ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης για την επόμενη 3ετία. Με διεκδικήσεις δίκαιες, ρεαλιστικές, τεκμηριωμένες.

Η πορεία της Τράπεζας προς το μέλλον και η ανάπτυξή της δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς ασφαλείς, ικανοποιημένους εργαζόμενους, χωρίς προοπτική.

Γνωρίζουμε ότι η μάχη δεν θα είναι εύκολη. Θα τη δώσουμε αξιοποιώντας όλα τα μέσα. Με σχέδιο, ενότητα, αποφασιστικότητα.

Για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων και επισκέψεων από κλιμάκια του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στους χώρους εργασίας.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να παραμείνουν συσπειρωμένοι γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Τη μάχη για την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης θα τη δώσουμε και θα την κερδίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF