Ρύθμιση στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί στους συναδέλφους μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού