Στάση εργασίας στις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Οργάνωσης