Σταματάω τον διάλογο γιατί "δεν συνεμορφώθεις εις τας υποδείξεις"