Συμφωνία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης, Σύστημα ανάδειξης στελεχών στην Ε.Τ.Ε.